Conversations in my own Language (2022)

Shobha Jolly & Sushma Bahl

Robinson, Ragini, Rajnish & Nidhi Jain

Nidhi Jain, Saloni Mehta, Kusum Ansal, Shoba Jolly

Mr. Dheeraj Srivastav, Nidhi Jain

Pratibha Prahlad

Ina Puri

Asim Paul & Jayasri Burman

Artist Pranati Panda

Artists Suchit Sahni & Rajnish Chhanesh

Artist Sanjay Das

Mythos and The Historian (2022)

Artist Ram Rahman

Nidhi Jain and Suman Gehlot

Artist Shoba Jolly

Artist Sunaina Malhotra

Artists Kanchan Chander, Sangeeta Singh and Manisha Gawade

Artists Rajnish Channesh and Satadru Sovan

Artists Suchit Sahni, Ayesha Seth Sen with Rahul Sen

Artists Sunando and Saumpa

Dinesh and Monika gulati with Nidhi Jain

Artist Ravinder Dutt and Saurabh Wasson

Nidhi Jain, Ragini Jain and Robinson

Rajnish and Nidhi Jain

Colloquial (2021)

Nidhi & Rajnish Jain

Lighting the lamp

Ragini Jain

Lighting the lamp

Swapna Liddle, Pushpita Singh, Rana Safvi, Nidhi Jain

Farhan Zaidi, Priya Rekhi, Nidhi Jain, Pushpita Singh, Poonam sinha, Inderpal Bedi

The Sundry Effect (2020)

Ankur Talwar, Aman Nath

Artist Tomasz Koclega with wife

Artists Josh PS, Gigi Scaria

Artist Kanchan Chander

Artists Thukral & Tagra

Vidya Shah, Nidhi Jain

Niren Sen Gupta, Sanjay Das

Shobha Bruta

Artists George Martin & Madhu Venugopalan

Annu P. Mathew & David

Artist Cathy Lane with curator Meena Vari

Artists Pooja & G R Iranna

Veer Munshi, Gigi Scaria, Pooja, Nidhi Jain, Meena Vari

Ashna Singh, Pooja Iranna, Nidhi Jain, Pranati Panda, Sangeeta Singh, Prena Sharma

Voiceover  (2020)

Aliya Saldana

Artist G R Iranna

Artist Pooja Iranna

Artist Shampa Sircar Das

Artist Sumedh Rajendran

Artist Veer Munshi

Radha Jain & Sanya Suri

Artists at the opening

George Martin, Rupa Paul

Meena Vari, Archana Bahl, Vivek Vilasini, George Martin

Minakshi Sen, Nidhi Jain, Rajnish Jain, Deepak Sen

Pranati , Jagannath with Mona

Artists at the opening

Sharmi Ghosh, Sunaina Malhotra, Nidhi Jain, Seema Jindal

Shivani Chawla & Nidhi Jain

Veer Munshi, Sumedh Rajendran, Jagannath Panda, Pranati Panda, Nidhi & Rajnish Jain

Vivek Vilasini, Meena Vari, Nidhi Jain, Rajnish Jain

Vivek Vilasini, Ramchand, Divya Chand, Priti Jain, Meena Vari

Shivani Chawla & Nidhi Jain

Reliving the Lutyen’s Splendour  (2019)

Akshat, Nidhi & Ankur

Archana, Sushma Bahl, Mr. Bahl

Artist Ravinder Dutt

Artists Shampa Sircar Das, Sanjay Das

Jag jyoti Jain, Nidhi & Ragini Jain

Kanchan Chander, Priya

Madhvi Advani, Bani Pershed, Ravinder Dutt, Aarti Zaveri

Mrinal & Sadhvi

Mrs. & Mr. Kumar, Gaurav Pokhriyal, Vikas Parimoo

Mrs. & Mr. Vaidyalingam

Nidhi Jain with family

Nidhi Jain with friends

Radha, Shoba Jolly, Nidhi & Ragini Jain

Ragini Jain, Neela Saldana, Nidhi Jain

Rajnish & Nidhi Jain

Senior Advocate Mr. Banerjee, Author Swapna Liddle, Bhawna

Shashi Sunny, Nidhi Jain

Tabassum, Rajnish Channesh

Embassy of Russia – Igor Nosov and His Wife – Protocol Officer

Pratibha Prahlad

Radha and Ragini Jain

Rohit & Sangeeta

Madness & Glory  (2019)

AD Singh,Chetan Seth

Ambika Seth, Rahul Sen, Saurabh Wason

Artist Kanchan Chander

Artists Ayesha Seth Sen & Shoba Jolly

Artists Ayesha Seth Sen, Anjoilie Ela Menon

Ayesha Seth Sen, Nidhi Jain

Banita Dayal, Nidhi Jain & Madhu

Jagdeep Jagpal, Kanchan Chander, Nidhi Jain

Ms. Sen, Anjolie Ela Menon, Nidhi Jain

Nidhi Jain, Prateik Jain

Rajnish Jain, Jatin Kochhar

Rina Dhaka & friend

Suchit and Priya Sahni

Suneet Verma, Jatin Kochhar

Rajnish & Nidhi Jain

Romila Bachchan, Ayesha Seth Sen

Folklore  (2019)

Artist Dhavat Singh and Kleira

Guest with Kaushlya Reddy and Seema Kohli

Kaushalya Reddy, Seema Kohli

Mr. Parimoo, Mr. Rajendra Kumar, Nidhi Jain

Nidhi & Radha Jain with friends

Niren Sen Gupta, Neeraj

Niren Sen Gupta, Sanjay Das, Tomasz Koclega, Joanna

Rajinsh Jain, Veer Munshi

Rajnish Jain, Saurabh Wason

Rajnish, Radha and Nidhi Jain with friends

Sunanda, Nidhi Jain

Sushma Bahl, Dhavat Singh, Kaushalya Reddy

Sushma Bahl, Dhavat Singh

Sushma Bahl, Nidhi Jain

Umesh Suri,Ragini Jain, Rano Suri, Radha Jain

A Circle of our own  (2019)

Artist Gopi Gajwani

Artist Shambhavi

Artist Sumedh Rajendran

Artists with Nidhi & Rajnish Jain

Bulbul Sharma & Robinson

George Martin, Rupa Paul, Nidhi and Rajnish Jain

Kishwar Deasai, Mallika Ahluwalia, Nidhi Jain

Nidh Jain with artist Seema Kohli

Nidhi Jain, Meeta Kapoor

Nidhi Jain, Shoba Jolly

Radha, Rajnish, Nidhi, Ashna

Shambhavi, Sumedh Rajendran, Gigi Scaria, Josh PS

Sumedh Rajendran, Jagjyoti Jain, Radha, Nidhi Jain, Shambhavi & Rajnish Jain

Nidhi Jain, Bhawna Kakkar

Part Trap  (2018)

Anoop Kamath, Shoba Jolly

Artist G R Iranna

Artist Pooja Iranna

Artist Prasanta Sahu

Artist Vishakha Apte

Artists Prerna Sharma, Jalaja PS

Chetna & Manmeet

Julian & Valay Gada

Nidhi Jain, Pooja Iranna

Nidhi Khurana & Ruchin Soni

Seema Jindal, Nidhi Jain

Prasanta Sahu, Nidhi Jain, Ushmita Sahu

Rohit, Sangeeta, Priya & Suchit Sahni

Nitin Gera, Priyanka Gera, Nidhi Jain

Nidhi Jain with family

Nidhi Jain with friends

Nirvaan  (2018)

Gitanjali Kashyap, Neerja Divate & Ritu Mehra

Mr. Rajendra Kumar, Madhavi Advani, Nidhi Jain & Guest

Nidhi Jain with family

Rajnish Jain, Rajnish Chhanesh, Nidhi Jain & Suchit Sahni

Shoba Jolly, Shivani Chawla & Nidhi Jain

Sidharth, Nidhi Jain

Suchana

Aarti Zaveri, Nidhi Jain

Rajnish, Radha & Nidhi Jain

Seema Jindal, Nidhi Jain, Richa Gupta

Shampa & Sanjay Das

Sharmi Adhikary

Inward Bound  (2018)

Aparna, Nidhi Jain, Shiksha Gaur, Sangeeta Singh

Artist Sangeeta Gupta

Artists Rajnish Channesh, Nisha Sharma, Suchit Sahni

Kaushalya Reddy, Jag Jyoti Jain, Raja Reddy

Madhavi Advani, Nidhi Jain, Rashmi Vaidyalingam

Minakshi Sen with Nidhi Jain

Mousmi Biswas, Rajnish Jain

Mukta Jain, Nidhi Jain

Nidhi & Rajnish Jain with Guests

Nidhi Jain, Shoba Jolly

Nidhi, Rajnish Jain with Raja Reddy

Rashmi Vaidyalingam, Nidhi Jain, Kaushalya Reddy

Sharmi Adhikary, Nidhi Jain, Sushma Bahl

Shivani Chawla, Nidhi Jain, Madhavi Advani

Shridhar Narayan

Mansi Mittal

Nidhi & Radha Jain

The Kingdom Within  (2017)

Kleira & Nidhi Jain

Radha jain

Ritu Kamath & Anoop Kamath

Sushma Bahl

Anurag Gupta, Rajnish Jain

Artist Poonam Agarwal

Charu, Madhavi Advani, Poonam Aggarwal, Nidhi Jain, Tripti Aggarwal

Charul, Neetu, Nidhi & Radha Jain

Kaushalya Reddy Lighting the Lamp

Nidhi Jain with Friends

Nidhi Jain, Charul

Nidhi, Sunando, Rohit, Sangeeta, Rajesh

Rajnish Jain, Naresh Kapuriya

Ravi Gossain, Nidhi, Radha & Rajnish Jain

Ravinder Dutt, Poonam Agarwal, Nidhi Jain & Charul

Sanjay Das, Jag Jyoti Jain, Nidhi Jain

The Contemporary Walk (2017)

Amit & Charul

Artist Minakshi Sen

Artist Suchit Sahni

Artist Sudip Roy

Artist Shoba Jolly

Artist Sunaina Malhotra

Artist Rajnish Chhanesh

Artists from the Gallery

Bani Pershad, Meera Khanna

Nidhi & Rajnish Jain with Friends

Nidhi Jain with Pratibha Prahlad

Nidhi Jain, Suchi Jain, Nikunja, Kaveri, Sarita

Ritu, Madhavi Advani

Sangeeta & Rohit Sharma

Sanjay & Shampa Sircar Das, Ritu, Neerja, Gitanjali

Metropolis Delhi Interpreted (2016)

Artist Shama

Lighting of the Lamp

Nidhi Jain with guests

Nidhi Jain, Rachna, Aarti Kumar

Pramod, Renee, Arousa, Nidhi, Asif

Smriti, Vishal Kumar

Cartographer of a Magic Land (2016)

Guest

Nidhi Jain with cultural minister Mr. Algar Gabi

Guests at the show

Nidhi Jain With Guest

Voices Etched in Stone (2015)

Nidhi, Rajnish with Vandana & Sanjeev Khemka

Pratibha Prahlad & Nidhi Jain

Sandhya & Pritam Mantri

Sonica, Nidhi Jain

Rajnish Jain, Amit Gupta

Seema Jindal, Nidhi Jain, Vandana Khemka, Sandhya

One Cake And Ten Candles (2015)

Artists Dhanur Goyal and Rohit Sharma

Artists Jai Prakash and Niren Sen Gupta

Aruna Bhowmick, Asurvedh, Niren Sen Gupta

Aruna D Souza, Nidhi Jain

Ekta Jain, Nidhi Jain & Vandana Khemka

Guests at the show

Kleira Singh

Malaika & Amrita Karbal with Nidhi Jain

Mr. Sethi, Nidhi Jain, Ravinder Dutt

Neetu Jain, Radha, Ragini, Nidhi Jain

Nidhi & Rajnish Jain with curator of Alliance Francis

Nidhi Jain with family

Nidhi Jain with friends

Nidhi Jain with friends